Miska LUNA

Nutrične vyrovnaná, čo najviac sezónna a regionálna

Kategórie

Miska Luna

6,90 EUR / porcia

  • objednávka 1 deň vopred

Miska Luna

5,80 EUR/ porcia

  • minimálne 10 porcií do mesiaca

Miska Luna

4,90 EUR / porcia

  • minimálne 20 porcií do mesiaca